Trang chủ Giới thiệu PGD Danh sách cán bộ PGD Lịch công tác PGD Danh sách các trường
Giáo dục THCS
Giáo dục TH
Giáo dục mầm non
Giáo dục N.giờ lên lớp
Thư viện thiết bị
Ðào tạo bồi dưỡng
Hoạt động công đoàn
Văn bản pháp quy
  Ðang có 2 khách
Bạn là khách
 
  Ðã có 997080 lượt truy cập  
Liên kết website
 
 
Giới thiệu phòng giáo dục
 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Phúc Thọ

                  - Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ- huyện Phúc Thọ- Hà Nội
                  - Số điện thoại: 04 33640858
                  - Địa chỉ Email: pgd-phuctho@hanoieedu.vn
                  - Website: phuctho.edu.vn

2. Thông tin lãnh đạo: 
                  a. Trưởng Phòng: 
                           - Họ tên: Kiều Trọng Sỹ
                           - Năm sinh: 1970
                           - Số ĐT: 0979014936
                           - Địa chỉ E-mail: kieutuan-pt@hanoiedu.vn
                   b. Phó trưởng phòng 1:
                           - Họ tên: Nguyễn Thanh Hải
                           - Năm sinh: 1975
                           - Số điện thoại: 0966251898
                            - Địa chỉ E-mail: ktrongsy-pt@hanoiedu.vn
                   c. Phó trưởng phòng 2:

                           - Họ tên: Nguyễn Thị Phương Lan
                           - Năm sinh: 1976
                           - Số điện thoại: 0987478987
                           - Địa chỉ E-mail: lanntp-pt@hanoiedu.vn

Công ty TNHH tư vấn đầu tư công trình việt
Phòng Giáo dục và Ðào tạo Phúc Thọ
Ðịa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Phúc Thọ - Hà Nội
Tel: 04 33640858 - Fax: 04 33640858
Ðơn vị thiết kế: Công ty